Energilagring och stödtjänster

Vad är energilagring och stödtjänster?

För att kraftsystemet ska kunna leverera el måste det vara i balans. Och för att uppnå balans krävs det att elmarknadens aktörer bidrar med olika typer av tjänster och åtgärder. Genom att installera ett batteri kan du som privatperson eller företag stötta kraftsystemet och samtidigt tjäna pengar på det!

Att lagra energi med hjälp av batterilagring har blivit en populär lösning för att hantera energi på ett effektivt sätt. Det är en flexibel energiresurs som håller elnätet stabilt, säkert och effektivt. Varje energiresurs, oavsett storlek, kan bidra till att skapa en hållbar och förnybar energiproduktion. 


  • Du bidrar till den gröna omställningen genom att hjälpa till att balansera och stabilisera elnätet.
  • Du kan lagra din överskottsenergi.
  • Du kapar effekttoppar.
  • Du lagrar din egenproducerade el.
  • Batteriet kan fungera som reservkraft vid elavbrott


Alla dessa delar gör att du sänker dina energikostnader och sparar pengar. En ytterligare möjlighet att generera intäkter med ditt batteri och bidra till samhällsnyttan är genom att utnyttja stöd- och flextjänster. Det innebär att om frekvensen på elnätet förändras används din batterikapacitet för att hjälpa till att utjämna störningen vilket i sin tur ger dig ersättning. Genom att använda dessa tjänster kan batteriet återbetalas på ungefär tre år, vilket innebär att du efter dessa tre år erhåller ersättning som går direkt ner i plånboken.

Innan du går vidare med installationen är det viktigt att undersöka vilka förutsättningar som finns. Anläggningen måste installeras i enlighet med god elsäkerhetsteknisk praxis och vi på Fyrstads El är registrerade hos Elsäkerhetsverket för verksamhetstypen Elproduktionsanläggningar som säkerställer den kompetens som krävs.

Innan anläggningen tas i drift kontrollerar och säkerställer vi att allt är korrekt installerat och säkert. Detta dokumenteras och ingår i den övriga dokumentationen som vi lämnar till dig. Dessa steg säkerställer att din anläggning inte bara är effektiv utan också säker.

Och avslutningsvis är det dags att ansluta din anläggning till en stödtjänst, som möjliggör ett 100% förnybart energisystem genom mätning, analys, visualisering och styrning. På så sätt kan du dra nytta av flexibla priser, öka dess ekonomiska värde och underlätta för elsystemet som helhet. Om frekvensen på elnätet förändras används din batterikapacitet för att hjälpa till att utjämna störningen vilket i sin tur ger dig ersättning.

Om du ska installera grön teknik kan du dessutom få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Läs mer på Skatteverket.se/grönteknik vad som gäller vid installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.

Våra elektriker installerar din anläggning i enlighet med god elsäkerhetsteknisk praxis med den kompetens som krävs.

Din anläggning ansluts till stödtjänster som möjliggör 100% förnybart energisystem.

Du stöttar kraftsystemet och tjänar samtidigt pengar på det!

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?